Liên hệ

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Việt Thanh (VIETTHANH IDC)

Điện thoại: 028 35109468 - Hotline: 0918 990788

Email: thongtin@vietthanh.net

Địa chỉ: 14 Phó Đức Chính, phường 01, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh