ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dịch vụ khoa học

- Hoạt động đo đạc bản đồ

- Khảo sát địa chất.

- Khảo sát thủy văn

- Khảo sát địa hình

- Đánh giá tác động môi trường.

- Xử lý môi trường (khí thải, rác thải, nước thải...)

- Hoạt động quản lý toà nhà.

- Trồng cây chăm sóc và duy trì cảnh quan.

- Vệ sinh công trình.

- Tổ chức sự kiện.

VIETTHANH-IDC

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg