ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kiểm định công trình

-         Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng (Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi ...)

-         Kiểm định chất lượng công trình khi nâng tầng

-         Kiểm định chất lượng công trình khi hợp thức hóa

-         Kiểm định chất lượng công trình khi sửa chữa, di dời

-         Kiểm định công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý Nhà nước

-         Kiểm tra khả năng chịu lực của công trình

-         Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng


VIETTHANH-IDC

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg