ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh doanh

-       Kinh doanh vật liệu xây dựng

-       Kinh doanh bất động sản

-       Kinh doanh vật liệu – thiết bị ngành PCCC

-       Kinh doanh vật liệu – thiết bị trang trí nội thất

-       Kinh doanh thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

-       Kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, tin học

-       Kinh doanh kim loại và quặng kim loại

-       Kinh doanh ô tô và xe có động cơ khác

-       Kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng chi tiết.

VIETTHANH-IDC

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg