Hoạt động Kiểm định và Xử lý sự cố công trình

Ngày đăng: 09:26 AM 13/02/2019 - Lượt xem: 2156

Kiểm định & Xử lý sự cố công trình:

  • Hoạt động đánh giá sự cố và lập phương án xử lý công trình.
  • Lập biện pháp thi công xây dựng, phương án tổng mặt bằng xây dựng.
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
  • Xử lí nghiêng, lún công trình.
  • Di dời công trình.

Kỹ thuật khác:

  • Đánh giá tác động.
  • Xử lý môi trường (khí thải, rác thải, nước thải…)