Hoạt động Kiến trúc và Tư vấn xây dựng

Ngày đăng: 09:29 AM 13/02/2019 - Lượt xem: 2244

Hoạt động Kiến trúc:

 • Thiết kế ý tưởng.
 • Thiết kế kiến trúc công trình.
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế cảnh quan.
 • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Thiết kế cơ điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ).

Trang trí nội – ngoại thất:

 • Thiết kế nội ngoại thất công trình dân dụng, công cộng
 • Thi công lắp đặt thiết bị trang trí nội thất
 • Thi công lắp đặt hệ thống mặt dựng, trần trang trí

Tư vấn xây dựng:

 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
 • Tư vấn thiết kế kiến trúc
 • Tư vấn thiết kế xây dựng công trình
 • Tư vấn Quản lý dự án
 • Tư vấn đấu thầu
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • Lập dự toán, tổng dự toán công trình.
 • Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình.
 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ).
 • Thẩm tra Tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng.
 • Lập dự án đầu tư.
 • Tư vấn đấu thầu.

Hoạt động khảo sát xây dựng:

 • Hoạt động đo đạc bản đồ
 • Khảo sát địa chất.
 • Khảo sát thủy văn
 • Khảo sát địa hình.