ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gói 50000 tỷ cứu Thị trường Bất Động Sản như thế nào

Về ‘‘gói tín dụng 50.000 tỷ đồng” do Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) công bố mới đây, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đánh giá “là một định hướng phát triển rất có ý nghĩa đối với việc hỗ trợ thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng”.

Xem tiếp...

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg