ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn xây dựng

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn thiết kế kiến trúc

- Tư vấn thiết kế Quy hoạch
- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình
- Tư vấn Quản lý dự án
- Tư vấn đấu thầu
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng
- Lập dự toán, tổng dự toán công trình.
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình.

- Tư vấn thẩm tra thiết kế quy hoạch.
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)
- Thẩm tra Tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng.
- Lập biện pháp thi công xây dựng, phương án tổng mặt bằng xây dựng.
- Tư vấn đấu thầu.

VIETTHANH-IDC

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg