Về Viet Thanh IDC

Phát triển Kinh tế tuần hoàn & Năng lượng tái tạo

Phát triển Kinh tế tuần hoàn & Năng lượng tái tạo là hai lĩnh vực mà Viet Thanh IDC đã có sự quan tâm từ rất sớm. Phát triển kinh tế tuần hoàn và Năng lượng tái tạo góp phần Bảo vệ môi trường và phát triển đất nước trong thời kì mới không riêng ở Việt Nam

Hoạt động Kiến trúc và Tư vấn xây dựng

Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp Việt Thanh đã tham gia Thiết kế ý tưởng cho nhiều công trình kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong phạm vi cả nước. Các công trình điển hình có thể nêu như: Thiên Thanh Plaza, Tòa nhà văn phòng Lilama ...

Hoạt động Kiểm định và Xử lý sự cố công trình

Lĩnh vực Kiểm định và Xử lý sự cố công trình là một trong nhưng thế mạnh của Viet Thanh IDC, với hàng loạt các công trình tiêu biểu như: Bệnh viện 115, Trụ sở Công an Huyện Bình Chánh TP.HCM, Trụ sở Ủy ban MTTQ TP.HCM, Phòng công chứng số 2 TP.HCM ...

Hoạt động Thi công xây dựng

Viet Thanh IDC là Nhà thầu thi công xây dựng, bao gồm Thi công các công trình Dân dụng & Công nghiệp, Thi công các gói thầu Cơ điện, Hệ thống PCCC... Một số công trình đã tham gia như: Văn phòng Quốc Hội tại TP. HCM, Cầu trên đường Rừng Sác huyện Cần Giờ.