ISO 9001-2008
Thứ 6 ngày 22/03/2019 18:03


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xử lý sự cố công trình

- Xử lý công trình bị nghiêng, lún, nứt.
- Nâng tầng công trình.
- Gia cố công trình.
- Hoạt động đánh giá sự cố và lập phương án xử lý công trình.
- Di dời công trình.

VIETTHANH-IDC

a1.pnga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.pnga7.jpga8.pnga9.jpgb1.jpgb2.jpgb3.jpgb4.gifb5.jpgb6.jpgb7.jpgb8.pngb9.jpg